Vietnamese
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
previous arrow
next arrow
Slider

Vietnamese - Tiếng Việt

GIỚI THIỆU

Người Mỹ gốc Á Châu là cộng đồng tăng trưởng nhanh nhất ở Georgia nhưng vẫn còn là một trong những cộng đồng thiếu thốn nhất, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao niên và các hộ gia đình đa thế hệ. Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ gốc Á Châu – Atlanta (Asian Americans Advancing Justice – Atlanta, AAAJ-Atlanta) và Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Á Châu (Center for Pan Asian Community Services, Inc., CPACS) đã thành lập Ủy Ban Thống Kê Đầy Đủ cho cuộc Thôìng kê Dân sôì Người Mỹ Gốc Á Châu và các Quần Đảo Thái Bình Dương tại Georgia (Georgia AAPI (Asian American and Pacific Islanders) Census Complete Count (CCC)) để tập hợp các nhà lãnh đạo của các nhóm Người Mỹ gốc Á Châu khác nhau để tiến hành giáo dục và tiếp cận cộng đồng hướng tới cuộc Thôìng kê Dân sôì năm 2020 tại các cộng đồng sắc tộc của họ, bao gồm các cộng đồng Ả Rập, Trung Đông, Hồi Giáo và Nam Á (Arab, Middle Eastern, Muslim and South Asian, AMEMSA). Mục đích của CCC là chia sẻ nguồn lực và tạo không gian để phối hợp các nỗ lực khi chúng tôi triển khai một chiến dịch lớn để lấy số liệu AAPI cho cuộc Thôìng kê Dân sôì năm 2020.

Dữ liệu thôìng kê dân sôì có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo khoản tiền hơn 675 tỷ đô la tài trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương mỗi năm trong thập kỷ tới. Trong đó bao gồm việc tài trợ cho các chương trình y tế, quy hoạch và xây dựng đường cao tốc, và tài trợ cho các chương trình giáo dục. Thôìng kê dân sôì có tác động lớn đến khu vực kinh doanh, phi lợi nhuận và các khu vực khác bởi vì dữ liệu này được các nhà phát triển và nhà tài trợ sử dụng để hỗ trợ cho việc đầu tư vào cộng đồng. Thôìng kê Dân sôì được hiến pháp quy định nhằm đảm bảo phân phối số ghế hợp lý tại Hạ Viện Hoa Kỳ và sẽ được sử dụng trong tái phân chia ở địa phương, tiểu bang và quốc gia. Do đó, việc xác định chính xác số lượng người Mỹ gốc Á Châu ở Georgia là rất quan trọng để đảm bảo các cộng đồng của chúng ta tiếp tục củng cố quyền lực và phát triển mạnh ở đây trong thập kỷ tới. 

Các hộ gia đình có thể tham gia cuộc Thôìng kê Dân sôì năm 2020 qua mạng, qua điện thoại hoặc bằng khảo sát trên giấy bắt đầu từ Tháng Ba năm 2020.

Câu hỏi? 

*Tramy Nguyen – 404-409-8992 – ntramy99@yahoo.com

*Maiquynh Ngo – 770-307-8281 – maiquynh.ngo@bpsos.org