Khmer
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
CENSUS 2020
previous arrow
next arrow
Slider

Khmer - ភាសាខ្មែរ

អំពី

ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកំពុងកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋចរជៀ ប៉ុន្តែជនជាតិនេះនៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមសហគមន៍ដែលមិនត្រូវបានរ៉ាប់បញ្ចូលក្នុងស្ថិតិចំនួនប្រជាជនដ៏ច្រើនបំផុត ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ មនុស្សចាស់ និងផ្ទះមានគ្រួសារច្រើន។ យុត្តិធម៌កម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិក – អាត្លង់តា (Asian Americans Advancing Justice – Atlanta, AAAJ-Atlanta) និងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសហគមន៍ជនជាតិអាស៊ី (Center for Pan Asian Community Services, Inc., CPACS) បានបង្កើតការរាប់បញ្ចូលជនជាតិអាស៊ីអាមេរិក និងជនជាតិដើមលើកោះតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃរដ្ឋចរជៀទៅក្នុងជំរឿនពេញលេញ (Georgia AAPI (Asian American and Pacific Islanders) Census Complete Count, CCC) ដើម្បីអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកផ្សេងៗគ្នា ដែលនឹងរៀបចំការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ជំរឿនឆ្នាំ 2020 នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេ រួមទាំងសហគមន៍ អារ៉ាប់ មជ្ឈិមបូព៌ា មូស្លីម និងអាស៊ីខាងត្បូង (Arab, Middle Eastern, Muslim and South Asian, AMEMSA) ផងដែរ។ គោលបំណងរបស់ CCC រួមនេះគឺដើម្បីចែករំលែកធនធាន និងបង្កើតផ្នែកមួយសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួល នៅពេលយើងចេញផ្សាយយុទ្ធនាការដ៏ធំ ដើម្បីបញ្ជាក់ចំនួនជនជាតិអាស៊ីអាមេរិក និងជនជាតិដើមលើកោះតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក សម្រាប់ជំរឿនឆ្នាំ 2020។

ទិន្នន័យជំរឿនគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ចាត់ចែងមូលនិធិជាង 675 ពាន់លានដុល្លារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក្នុងមួយឆ្នាំៗនៃរយៈពេលមួយទសវត្សខាងមុខ។ មូលនិធិនេះរួមបញ្ចូលទាំងមូលនិធិសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាព ការរៀបចំគម្រោង និងការសាងសង់ផ្លូវហាយវេ ព្រមទាំងមូលនិធិសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗផងដែរ។ ជំរឿនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ចំពោះអាជីវកម្ម ស្ថាប័នមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត ដោយសារទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកផ្ដល់មូលនិធិ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការវិនិយោគក្នុងសហគមន៍។ ជំរឿនគឺតម្រូវដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការបែងចែកអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកប្រកបដោយសមភាព ហើយនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបែងចែកស្រុកថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋ និងតំបន់។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការរាប់ចំនួនប្រជាជនអាស៊ីអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋចរជៀប្រកបដោយសុក្រឹតភាពគឺជាការចាំបាច់បំផុត ដើម្បីធានាថាសហគមន៍របស់យើងបន្តបង្កើតកម្លាំង និងពុះពារនៅទីនេះក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សខាងមុខ។

គ្រួសារនានាអាចចូលរួមជំរឿនឆ្នាំ 2020 តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត ទូរសព្ទ ឬការស្ទង់មតិក្នុងទម្រង់ជាក្រដាស ដែលចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2020។

 

សំណួរ?

*Ra Pel – rapel0481@gmail.com

*Sopheap Lam – sopheap.lam@gmail.com

*Monica Nuth – monica.nuth@gmail.com